Språkvask

correcting-1870721_1280.jpg
 
 

For deg som vil ha hjelp til å skrive korrekt og godt språk

La en språkekspert gi din tekst et profesjonelt preg! I dialog med forfatteren redigerer språkkonsulenten formuleringer og stil, slik at innholdet formidles klart og tydelig, og i en stil som er tilpasset målgruppen. Vi språkvasker alt fra akademiske tekster, kommersielle tekster, brev, rapporter og andre administrative dokumenter. Hovedvekten av tekstene er forskningsmateriale (artikler, avhandlinger etc.).

Våre språkkonsulenter kan også gi direkte veiledning i skriveprosessen for å hjelpe forfatteren til selv å forbedre sin skriftlige framstilling. Vi kan bistå med redigering av artikler, rapporter og andre tekster opp mot internasjonale stilguider, som f.eks. APA, Harvard eller Chicago. Våre to hovedkonsulenter innenfor språkvask har selv forskningsbakgrunn, PhD og egen akademisk skriveerfaring. De bor i Norge, forstår norsk og kjenner de utfordringene norske forskere møter når de skal skrive akademisk engelsk.