Hvem er vi?

romain-vignes-53940.jpg
 
 

Akasie

Akasie språktjenester AS er sentrum i et nettverk av frittstående konsulenter med ulik fagutdanning i tillegg til morsmålskompetanse i det språket de arbeider med. Alle er statsautoriserte oversettere eller har tilsvarende kompetanse og erfaring.

Selskapet har flere langsiktige rammeavtaler med store offentlige etater og akademiske institusjoner.

Firmaet startet opp i 2001 som en forlengelse av virksomheten til den nedlagte UiOs Språkseksjon, som leverte språkkurs til eksterne kunder. Akasie avviklet etter hvert kursvirksomheten for å konsentrere seg om andre språktjenester. I dag er firmaet et veletablert byrå for oversettelse av både akademiske og andre tekster.

Firmaet har pr. i dag tre fast ansatte.