Nettverk av oversettere

william-bout-264826.jpg
 
 

50 selvstendige konsulenter

Firmaet drives som en nettverksbedrift basert på langsiktige avtaler med selvstendige språkkonsulenter. Alle er statsautoriserte oversettere eller har tilsvarende kompetanse gjennom studier og erfaring. Akasie har en lojal og dyktig gruppe av fagpersoner som er villige til å yte stor innsats for å levere arbeid av høy kvalitet. Kjernegruppen av oversettere har jobbet sammen med oss i mange år og er vant med å jobbe i team og lese korrektur for hverandre.