Oversettelse

dictionary-1619740_1280.jpg
 
 

Oversettelse

  • Mellom norsk og engelsk og de fleste andre europeiske språk

  • Mellom norsk og flere innvandrerspråk

Akasie kan tilby hjelp til å nå fram til et internasjonalt publikum og erfarne, statsautoriserte oversettere/ fagoversettere er garanti for kvaliteten på din tekst, og hjelper deg å få ditt budskap fram.

Våre dyktige og statsautoriserte oversettere har lang erfaring med profesjonell oversettelse av formelle dokumenter, administrative tekster, vitenskapelige avhandlinger, artikler og spørreskjemaer, nettsider og informasjonsmateriale.

Et team av oversettere mellom norsk og engelsk er spesialisert innen medisinske fagområder. De oversetter rundt 250 medisinske artikler pr. år, hovedsakelig for Tidsskrift for Den norske legeforening (fast avtale), men også for universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og Tidsskriftet Sykepleien (fast avtale).

Vi oversetter i tillegg vitenskapelige artikler, avhandlinger og spørreskjemaer innen ulike fagområder. En del oversettere har spesialisert seg innen økonomi, jus, samfunnsvitenskap, historie og naturvitenskap, og flere har slik fagutdanning i tillegg til språkutdanning fra hjemlandet.

Akasie oversetter også årsrapporter, nettsider og andre administrative tekster for offentlige etater og private aktører. 

Vi har også spesialisert oss på tekniske fag, som vei-, jernbane- og tunnelbygging og biler.

Kvalitetssikring skjer i to trinn med korrektur av en annen erfaren oversetter i teamet.

Vi samarbeider med kunden underveis i oversettelsesprosessen og etter levering. Jobben er ferdig når kunden er fornøyd.