Svanhild2.jpg

Svanhild Storbråten

Administrativ leder og eier av Akasie språktjenester AS. Hun er utdannet i samfunnsvitenskap og hadde flere internasjonale oppdrag for Fredskorpset og Flyktningerådet på 80- og 90-tallet.

Svanhild har hatt lederansvar for språkopplæring og språktjenester for Norad og Fredskorpset fra 1993 og i eget firma fra 2001. Hun har ansvar for salg, anbud og kontrakter.

Jane.jpg

Jane Honor MAIN Thompson

Faglig leder, språkutdannet fra Storbritannia med spesialisering i oversettelse. Hun har erfaring fra internasjonalt arbeid, foruten omfattende egen produksjon og redigering av tekst fra Storbritannia.

Jane er faglig leder i Akasie, og har ansvar for kvalitetssikring av engelske oversettelser og språkvask. Hun koordinerer og leder store oversettelsesprosjekter, oversetter fra norsk til engelsk og har også daglig kundekontakt.

Erik.jpg

ERik Hansen

Oversetter, cand. polit. med utdannelse i filologi og samfunnsvitenskap. Tidligere samfunnsforsker. Oversetter tysk og engelsk til norsk og norsk til engelsk, med samfunnsfag som spesialfelt. Han arbeider også med tekstredigering, ‑utvikling og ‑produksjon på norsk og engelsk, og er konsulent for terminologi innen offentlig forvaltning. Han har ansvar for datateknisk tilrettelegging, for utvikling av terminologilister og for redigeringsarbeid/oversettelse.